Gerard van den Berg

's-Gravenhage 23 maart 1968

Gerard van den Berg over Gerard van den Berg

Buiten de werkelijkheid zoals we hem begrijpen of geloven, verhouden we ons primair tot een zichtbare realitiet die we waarnemen en beleven; en de kunst onthulde die verhouding. Alleen is de persoonlijke omgeving veranderd in een kunstmatig decor dat vanuit de waarneming nauwelijks meer begrepen kan worden, met een totale vervreemding als gevolg. Daarom probeer ik in mijn werk niets te representeren maar de aandacht te vestigen op de dingen zelf als visueel gegeven.
In het meer recente werk raak ik "grotere" onderwerpen aan waarbij ik een ironisch contrast nastreef tussen de ernst van onderwerp en de banaliteit van het object. Alhoewel de cultuur ons steeds op ingrijpende wijze onderwerpt aan haar gevestigde wereldbeelden, spreekt het voor zich dat we ons in het individuele bestaan verhouden tot een directere werkelijkheid, waarin we de dingen waarnemen en de gebeurtenissen persoonlijk ervaren. In die individuele ervaringswerkelijkheid ben ik geïnteresseerd en ik zie het dan ook nog altijd als doelstelling voor de kunst dat zij de relatie tot de omgeving aan de orde stelt, als ervaringswereld vertaalt en als belevingswereld verbeeldt.
Maar zo eenvoudig ligt dat niet. Want niet alleen vormt die eigen ervaringswereld een steeds complexer ontworpen decor; ook zelf aanvaarden wij met een groeiend automatisme de kunstmatige verschijnselen als vanzelfsprekend gegeven. Daardoor neemt het vermogen om de eigen omgeving te doorgronden af. Er lijkt een heroriëntatie nodig om te begrijpen wat we nu feitelijk waarnemen en daarom richt ik mij in mijn beelden en installaties nadrukkelijk op de relatie tot objecten. Daarin probeer ik steeds de vanzelfsprekendheid van kunstmatige verschijnselen doorbreken door ze te vertalen naar een ongebruikelijke vorm, of anderzijds in absurde titels een contrast te creëren tussen het zichtbare ding en een complex gevormd wereldbeeld waarnaar de titel verwijst.
In mijn werk vormden alledaagse verschijnselen in eerste instantie de aanleiding voor een beeld waarin ik het object vertaal naar een ongebruikelijke vorm. Daarmee probeerde ik de vanzelfsprekendheid van producten en kunstmatige objecten te doorbreken en aan te zetten tot een bezinning op de herkomst en oorsprong van al het gemaakte dat de leefomgeving beheerst. Meer recentelijk vind ik de concentratie op het object echter te beperkt en de discussie daarover te filosofisch. Daarom put ik de laatste tijd weelderig uit alle gangbare inzichten en clichés over de wereld zoals we ons die blijkbaar voorstellen en willen begrijpen. Op onbevangen en bijna kinderlijke wijze vertaal ik deze onderwerpen in luchtige keramische sculpturen. Vervolgens verwijs ik in complicerende titels terug naar het gevormde wereldbeeld waardoor een ironisch contrast ontstaat tussen het zichtbare ding enerzijds en hoe je de omschrijving van dat ding in het gevormde wereldbeeld zou moeten begrijpen.

Van Gerard van den Berg is een video-portret / televisie-portret gemaakt door Monique Lesterhuis.

Opleidingen
1992-1993 Hogeschool voor de kunsten Utrecht
1994-1994 Leeds Metropolitian University
1994-1996 Rietveld Akademie, Amsterdam
1996-1998 Jan van Eyck Akademie, Maastricht (2e fase).

Stipendia/ werkperiodes etc.
1996 /1997 Studiebeurs fonds BKVB
1998 /2003 Gemeentelijke subsidie Utrecht
2000 / 2003 Werkperiode Europees Keramisch Centrum, den Bosch
2001 Basisstipendium fonds BKVB

Tentoonstellingen
1994 Barcelona,Leeds, Utrecht, L.M.U. Gallery, Leeds
1994 21, Grannary Wharf Gallery, Leeds
1996 Stiekem naar de tijgers, Westergasfabriek, Amsterdam
1997/1998 Open dagen Jan van Eyck akademie, Maastricht
1998 Mapping the concrete point, met Matthew Shadbolt JvE, Maastricht
1998 Op locatie, Gallerie hedah, Maastricht
1999 The chosen ones, Stichting Situatie Utrecht 1999 Bigfoot, Utrecht
2000 Presentatie, Europees keramisch Werkcentrum Den Bosch
2000 Vertrek en verblijf, Wilhelminagebouw, Amsterdam
2000 1 minutenvideo#s, vier de kunstvlaai, Amsterdam
2000 Vertrek en verblijf , groepstentoonstelling, Nemo Amsterdam
2001 Vertrek en verblijf, Admiralengracht, Amsterdam
2001 De Visite is er ! Arti et Amicitiae, Amsterdam
2001 Sanitary sculpture,Teerkamer, Woudrichem
2001 Vertrek en verblijf, polderweg 102, Amsterdam
2001 Sweatshop, W139, Amsterdam
2002 Zitten aan Zee, Hoek van Holand
2002 Boulevard d#unica 1, Utrecht
2003 Boulevard d#única 2, 4, 6 , Utrecht
2003 Galerie Bart, Nijmegen 2003 G.H.L. Middelburg
2005 Galerie Besselaar Hedendaagse Kunst, Utrecht
2007 Affordable Art Fair Amsterdam ism Galerie Besselaar Hedendaagse Kunst
2008 CBK Assen, Het bed
2008 De Utrechtse Salon CBK Utrecht ism Centraal Museum
2008 Galerie Besselaar, Zomerssalon

Opdrachten en aankopen
1999 Fecit Vianen
2002 Beeld aan boulevard, stichting promotie Hoek van Holland
2002 Schetsopdracht gemeente Assen
2002 Collectie provinciale kunstuitleen Utrecht
2002 Collectie stedelijke kunstuitleen Utrecht
2002 Aankoop kinderuitleen Utrecht
2003 Aankoop buitenbeeld stedelijke uitleen Utrecht
2007 Aankoop Spoorweg Museum Utrecht